Byggekort.no nede for telling?

25.06.2009

Går man inn på linken http://byggekort.no eller velger å skrive kun byggekort.no i adressefeltet så kommer man ikke så langt. Går man derimot inn på http://www.byggekort.no eller velger å skrive www.byggekort.no i adressefeltet, da kommer man dit man skal, nemlig til byggekort.no.

www.byggekort.no og ikke byggekort.noFor ønsker man å bestille ID-kort til bygge- og anleggsnæringen så er dette en side man må forholde seg til, enten en liker det eller ikke, både når det gjelder bestilling og administrering av ordrene. Men når en så stor side som dette kan gjøre slike blundere, så er det kanskje ikke så veldig rart at mange finner veien til Bildedoktor for å få hjelp.

Uten å ha noen statistikk på dette, føler vi oss trygge på at vi kan anslå at omtrent halvparten av brukerne faktisk skriver inn byggekort.no i adressefeltet og dropper www - da det normalt sett ikke ikke har noen betydning. Men hva skjer da? Dropper man www så kommer man faktisk ikke inn på byggekort.no i det hele tatt. Dette er ekstremt merkelig, da det er en meget enkel jobb å gjøre om slik at man også kan komme inn selv om man dropper www foran byggekort.no.

Som et lite tips til Oberthur/Norsik på slutten: litt om .htaccess fra Universitetet i Oslo - dette er enkle saker og ville gjort alt så mye enklere for brukerne deres.

Byggekort.no og byggkort.no

En annen ting som kan være underlig for en del er at man kun bruker byggekort.no og ikke byggkort.no - svært mange av de som tar kontakt med oss bruker faktisk termen byggkort fremfor byggekort. Altså vil det være en god del mennesker som forsøker varianter av byggkort.no og byggekort.no og som da ikke kommer frem dit man skal.

Så husk å bruk www.byggekort.no - da føres du nemlig rett til https://www.norsik.no/byggekort/ og kommer dit du skal. For å oppsummere: byggekort.no er altså ikke nede, men siden har alvorlige problemer med brukervennlighet.

Tilbake